Elcom Corporation

Banner

Monitoring

PhoneLog Light

PhoneLog Light is the professional information supervision system for small and medium scale enterprises. PhoneLog Light is not only built on optimized hardwares, but also supports full functions of a standard PhoneLog system. PhoneLog Light help customers optimize their investment and maximize their revenue.
 

PHONELOG ENTERPRISE

GIỚI THIỆU

PhoneLog Enterprise là hệ thống giám sát thông tin chuyên nghiệp được xây dựng trên nền tảng các thiết bị phần cứng đặc thù có khả năng giám sát được tất cả các dịch vụ giám sát từ Voice, SMS, đến dữ liệu data, fax. Với khả năng đáp ứng song song hai mô hình giám sát: bị động và chủ động, hệ thống PhoneLog Enterprise dễ dàng triển khai trên các mạng khác nhau, đáp ứng được yêu cầu giám sát tất cả các dịch vụ cung cấp.

Read more...
 

FAXLOG

GII THIU

FaxLog là phần mềm giám sát Fax chuyên nghiệp cho phép ghi, giải mã, khai thác các tín hiệu Fax theo hầu hết các chuẩn Fax hiện hành.