Elcom Corporation

Banner

Thông báo về việc báo mất và cấp lại Giấy chứng nhận cổ đông

 

Căn cứ đơn báo mất Giấy chứng nhận cổ đông của cổ đông Đỗ Minh Tuấn, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (“Công ty”) xin thông báo về việc mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cổ đông như sau:

  • Tên cổ đông: Đỗ Minh Tuấn
  • Số CMND:012206176; Ngày cấp 11/04/2012; Nơi cấp: CA Hà Nội
  • Địa chỉ: Số 2, ngõ 156, phường Mai Anh Tuấn, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
  • Số lượng cổ phiếu sở hữu: 921 cổ phiếu

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan, Công ty sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cổ đông cho cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông

Văn phòng Hội đồng quản trị

Điện thoại: (024) 38359359                     Fax: (024) 28355884

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it