Bảng quảng cáo

INTEBOX RECORDING 1000

InteBox Recording 1000 là hệ thống ghi âm chuyên nghiệp cho phép ghi lại tất cả các cuộc gọi đến hệ thống dựa trên các điều kiện đã được đặt trước đảm bảo ghi lại đầy đủ và chính xác nội dung cuộc gọi. InteBox Recording 1000 có thể kết hợp với những hệ thống khác của Elcom như InteBox IVR 1000 và InteBox ACD 1000 để tạo thành một hệ thống Call center hoàn chỉnh với đầy đủ chức năng.

Đặc điểm nổi bật

  • Tự động ghi/dừng ghi các cuộc gọi theo các điều kiện cho trước.
  • Hỗ trợ khả năng ghi cưỡng bức cuộc gọi.
  • Nhận dạng tín hiệu thoại, sự kiện cuộc gọi như onhook, offhook, DTMF, Digit (0-9, *, #)
  • Ghi đồng thời trên nhiều kênh thoại.
  • Hỗ trợ khả năng nén dữ liệu ghi âm trước khi lưu trữ.
  • Ghi đầy đủ thông tin cuộc gọi: Caller ID, Time, Call Type, Channel,...
  • Hỗ trợ khả năng vừa ghi vừa nghe xen cuộc gọi.

Thông số kỹ thuật


Thông số

Mô tả

Hệ điều hành

Windows server, Linux.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Oracle, mySQL, MS Sql Server, postSQL

Ngôn ngữ lập trình

C, PHP, Perl, JSP, Java, MS .Net

Trung kế/ báo hiệu

R2, ISDN, SS7, Analog.

Module giao tiếp mạng viễn thông

Card viễn thông

Phần cứng cơ sở

Máy chủ công nghiệp

 

Tài liệu Download

Tài liệu brochure.