Bảng quảng cáo

Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp

Dịch vụ quản lý hệ thống, hỗ trợ kỹ thuật cho những doanh nghiệp, tổ chức có hệ thống mạng phức tạp hoặc cho những doanh nghiệp không có đủ nhân lực để thực hiện công việc quản lý công nghệ thông tin. Giá trị của dịch vụ đem lại cho các doanh nghiệp và tổ chức là sự tập trung hoàn toàn vào công việc kinh doanh, quản lý mà không cần phải lo lắng về hạ tầng thông tin.

Các mức dịch vụ SLA (service license aggrement) được đưa ra hết sức linh động cho khách hàng. Khách hàng có thể lựa chọn các gói dịch vụ hỗ trợ từ xa; hỗ trợ trực tiếp on-site theo giờ hành chính (dịch vụ 8x5: 8 giờ trong một ngày và 5 ngày trong một tuần) hoặc dịch vụ 24x7 (24 giờ trong một ngày và 7 ngày trong một tuần).