Bảng quảng cáo

Truyền ảnh

EVISION EYES

GIỚI THIỆU

Hệ thống truyền ảnh giám sát cơ động, hoạt động trên môi trường truyền dẫn 3G, cho phép 04 điểm đầu cuối truyền ảnh về cùng một trung tâm để hiển thị, lưu trữ.

evision

Chi tiết...