Bảng quảng cáo

Gateway

Hệ thống UGS (USSD Gateway System)

Hệ thống UGS (USSD Gateway System) là hệ thống cung cấp cho các thuê bao của toàn mạng nhà khai thác một cổng  giao tiếp USSD tới các hệ thống dịch vụ VAS

Đặc điểm nổi bật

 • Hệ thống hỗ trợ tất cả các loại thuê bao di động (Pre-Paid, Post-Paid), thuê bao đang nằm trong vùng phủ sóng của mạng nhà khai thác hoặc đang roaming sang mạng khácHệ thống được thiết kế đáp ứng được dung lượng và tải cao, có thể được triển khai là một hệ thống độc lập với giải pháp đa kênh kết nối - là một hệ thống cho phép dễ dàng thực hiện mở rộng kết nối bằng cách bổ sung thêm các thành phần phần cứng và phần mềm mà không làm ảnh hưởng kiến trúc hiện tại.
 • Kiến trúc thống nhất của hệ thống đã khắc phục được tính linh động và khác nhau giữa đặc tính kết nối tới các hệ thống ứng dụng 3rd party, cung cấp khả năng tùy biến để thích ứng với các yêu cầu khác nhau của kết nối dịch vụ giá trị gia tăng.
 • Hệ thống hỗ trợ ứng dụng USSD Menu Browser (UMB).
 • Hệ thống hỗ trợ ứng dụng USSD Call back trên nền tảng hệ thống UGS.
 • Hệ thống được thiết kế với kiến trúc dự phòng và cân bằng tải đảm bảo tính ổn định và khả năng sẵn sàng cao.
 • Hỗ trợ các phương thức tính cước online và offline (nếu cần).

Thông số kỹ thuật

Thông số

Mô tả

Chuẩn giao tiếp với SMSC

SMPP v3.3, v3.4

UCP

Giao tiếp với các hệ thống giá trị gia tăng CP/SP

SMPP

HTTP

TCP/IP

Giao thức báo hiệu hỗ trợ

MAP/SS7

Giao tiếp hệ thống Billing

FTP

SFTP

FTAM

Giao tiếp với Mail server

SMTP

Giao thức tính cước online

Online charging Interface do IN cung cấp

Phương thức tính cước offline

Thông qua CDR

Tương thích các chuẩn

 • Tuân thủ các chuẩn khuyến nghị của ETSI/GSM Technical Specification.
 • TCP/IP, FTP/IP
 • ETSI GSM 02.90 5.1.0: Digital cellular telecommunications system; Unstructured Supplementary Service Data (USSD) - Stage 1
 • ETSI GSM 03.90 5.0.0: Digital cellular telecommunications system; Unstructured Supplementary Service Data (USSD) - Stage 2
 • ETSI GSM 04.90 5.0.1: Digital cellular telecommunications system; Unstructured Supplementary Service Data (USSD) - Stage 3
 • ETSI GSM 02.40 5.3.0: Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) General on supplementary Services
 • ETSI GSM 02.30 5.3.0: Digital cellular telecommunications systems (Phase 2+) Man-Machine Interface (MMI) of the Mobile Station (MS)
 • ETSI GSM 04.80 5.2.0: Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) Mobile radio interface layer 3 supplementary services specification; Formats and coding
 • ETSI GSM 09.11 5.1.0: Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) Signaling interworking for supplementary services
 • ETSI GSM 03.38 5.6.1: Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) Alphabets and language-specific information
 • 3GPP TS 23.038 alphabet and data coding scheme for USSD strings and texts
 • SMPP version 3.3, 3.4
 • Smart Messaging Specification Nokia 3.0
 • Standard EMS rel 5.0

Hệ điều hành hỗ trợ

Linux

Sun Solaris

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hệ thống

Oracle 10g

Oracle RAC

Giao thức mạng LAN/WAN

Ethernet TPC/IP

 

Hệ thống SGS (SMPP Gateway System)

Hệ thống SGS (SMPP Gateway System) là hệ thống cổng SMS cho các kết nối SMPP đóng vai trò là cổng dịch vụ duy nhất cho các dịch vụ giá trị gia tăng dựa trên SMS.

Hệ thống SGS thực hiện định tuyến, chống quá tải, cân bằng tải, dự phòng nóng kết nối giữa các hệ thống SMSC và các hệ thống cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng, tạo nên 1 tiến trình trong suốt trong việc cung cấp các dịch vụ gia tăng.

sgs

Đặc điểm nổi bật

 • Hệ thống được thiết kế đáp ứng được dung lượng và tải cao, có thể được triển khai là một hệ thống độc lập với giải pháp đa kênh kết nối - là một hệ thống cho phép dễ dàng thực hiện mở rộng kết nối bằng cách bổ sung thêm các thành phần phần cứng và phần mềm mà không làm ảnh hưởng kiến trúc hiện tại.
 • Kiến trúc thống nhất của hệ thống đã khắc phục được tính linh động và khác nhau giữa đặc tính kết nối tới các hệ thống ứng dụng 3rd party, cung cấp khả năng tùy biến để thích ứng với các yêu cầu khác nhau của kết nối dịch vụ giá trị gia tăng.
 • Hệ thống SGS là hệ thống có khả năng định tuyến A2P và P2A lưu lượng lớn được thiết kế cho các yêu cầu đặc biệt có lưu lượng đỉnh rất cao, hệ thống có khả năng xử lý hàng ngàn giao dịch trên một giây.
 • Hỗ trợ cơ chế gửi tin FDA (First Delivery Attempt)
 • Hỗ trợ các cơ chế xử lý tin nhắn tiên tiến với các logic điều khiển và quản lý lưu lượng hiệu quả.
 • Hệ thống được thiết kế với kiến trúc dự phòng và cân bằng tải đảm bảo tính ổn định và khả năng sẵn sàng cao.

Thông số kỹ thuật

Thông số

Mô tả

Chuẩn giao tiếp với SMSC

SMPP v3.3, v3.4

UCP

Giao tiếp với MMSC

MM7

Giao tiếp với các hệ thống giá trị gia tăng CP/SP

SMPP

HTTP

Giao thức báo hiệu hỗ trợ

MAP/SS7

Giao tiếp hệ thống Billing

FTP

SFTP

FTAM

Tương thích các chuẩn

 • Tuân thủ các chuẩn khuyến nghị của ETSI/GSM Technical Specification.
 • TCP/IP, FTP/IP
 • SMPP version 3.3, 3.4
 • Standard EMS rel 5.0

Hệ điều hành hỗ trợ

Linux

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hệ thống

Oracle 10g

Oracle RAC

Giao thức mạng LAN/WAN

Ethernet TPC/IP