Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông ELCOM (mã chứng khoán: ...
Chi tiết
[Theo dautuchungkhoan.vn] (ĐTCK) Tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 diễn ra chiều nay (24/4), HĐQT CTCP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông - ELCOM ...
Chi tiết
[Theo ndh.vn] Giai đoạn 2018 - 2020 Elcom dự kiến phát hành 2,3 triệu cổ phiếu ESOP phân bổ trong 3 năm....
Chi tiết

Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông có liên quan Phùng Thị Thịnh

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) xin gửi đến Quý cổ đông và nhà đầu tư

Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông có liên quan Phùng Thị Thịnh

 

Giải trình chênh lệch Kết quả kinh doanh Quý 3/2015

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) xin gửi đến Quý cổ đông và nhà đầu tư

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 3/2015

 

Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Nguyễn Mạnh Hải

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) xin gửi đến Quý cổ đông và nhà đầu tư

Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Nguyễn Mạnh Hải

 

Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông liên quan – Phùng Thị Thịnh

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) xin gửi đến Quý cổ đông và nhà đầu tư

Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông liên quan – Phùng Thị Thịnh

 

Công bố thông tin thay đổi Công ty liên kết

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) xin gửi đến Quý cổ đông và nhà đầu tư

Công bố thông tin thay đổi Công ty liên kết