Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hội nghị quốc tế về đô thị thông minh Smart City 2017 đã chính thức khai mạc sáng 25/10/2017. Là một trong những công ty công nghệ tiên phong nắm ...
Chi tiết
Vừa qua, 19/10/2017, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã tổ chức buổi họp báo công bố Top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt ...
Chi tiết
Cuối tháng 8 vừa qua, EGreen (ELCOM) đã hoàn thành thi công lắp dựng công trình Nhà màng nông nghiệp cho khách hàng Saladbowl (Nhật Bản). Đây là dự án ...
Chi tiết

Công bố thông tin giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 1/2016 so với cùng kỳ

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 1/2016 so với cùng kỳ" theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 1/2016 so với cùng kỳ

 

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016" theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


 

Báo cáo thường niên 2015

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Báo cáo thường niên 2015"

Chi tiết...
 

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành" theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

 

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động " theo văn bản sau đây:

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động