Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông ELCOM (mã chứng khoán: ...
Chi tiết
[Theo dautuchungkhoan.vn] (ĐTCK) Tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 diễn ra chiều nay (24/4), HĐQT CTCP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông - ELCOM ...
Chi tiết
[Theo ndh.vn] Giai đoạn 2018 - 2020 Elcom dự kiến phát hành 2,3 triệu cổ phiếu ESOP phân bổ trong 3 năm....
Chi tiết

Công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử - viễn thông Elcom xin gửi đến Quý cổ đông và nhà đầu tư Công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo như file đính kèm dưới đây:

Công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

 

Công bố thông tin mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV thôi việc làm cổ phiếu quỹ

Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (Elcom) xin gửi đến Quý cổ đông và nhà đầu tư Công bố thông tin mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV thôi việc làm cổ phiếu quỹ theo như file đính kèm dưới đây:

Công bố thông tin mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV thôi việc làm cổ phiếu quỹ

 

Công bố thông tin nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) xin gửi đến Quý cổ đông và nhà đầu tư Công bố thông tin nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng theo như file đính kèm sau đây:

Công bố thông tin nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

 

Thông báo mất Giấy chứng nhận cổ đông

Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (Elcom) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư về việc mất Giấy chứng nhận cổ đông của 5 cổ đông Lưu Diệu Huyền, Trần Hải Tân, Phạm Quang Kiếm, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Quang Hưng theo như file đính kèm sau đây:

Thông báo mất Giấy chứng nhận cổ đông

 

Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Điện tử Viễn thông (Elcom) xin gửi đến Quý cổ đồng và nhà đầu tư Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 như trong file đính kèm dưới đây:

 

Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015