Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông ELCOM (mã chứng khoán: ...
Chi tiết
[Theo dautuchungkhoan.vn] (ĐTCK) Tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 diễn ra chiều nay (24/4), HĐQT CTCP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông - ELCOM ...
Chi tiết
[Theo ndh.vn] Giai đoạn 2018 - 2020 Elcom dự kiến phát hành 2,3 triệu cổ phiếu ESOP phân bổ trong 3 năm....
Chi tiết

Công bố thông tin về công ty con

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Công bố thông tin về công ty con như trong file đính kèm dưới đây:

- Công bố thông tin về công ty con

 

Công bố thông tin Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý 2/2014

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Công bố thông tin Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý 2/2014 như trong file đính kèm dưới đây:

-Công bố thông tin Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý 2/2014

 

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014 như trong file đính kèm dưới đây:

-Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014

 

Công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2014

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2014 như trong file đính kèm dưới đây:

-Công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2014

 

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 như trong file đính kèm dưới đây:

- Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014