Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hội nghị quốc tế về đô thị thông minh Smart City 2017 đã chính thức khai mạc sáng 25/10/2017. Là một trong những công ty công nghệ tiên phong nắm ...
Chi tiết
Vừa qua, 19/10/2017, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã tổ chức buổi họp báo công bố Top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt ...
Chi tiết
Cuối tháng 8 vừa qua, EGreen (ELCOM) đã hoàn thành thi công lắp dựng công trình Nhà màng nông nghiệp cho khách hàng Saladbowl (Nhật Bản). Đây là dự án ...
Chi tiết

Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan Nguyễn Thị Bạch Nhật

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan Nguyễn Thị Bạch Nhật" theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan Nguyễn Thị Bạch Nhật

 

Công bố thông tin HALLEY SICAV – HALLEY ASIAN PROSPERITY đã trở thành cổ đông lớn của Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử – viễn thông từ ngày 04/01/2016.

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin HALLEY SICAV – HALLEY ASIAN PROSPERITY đã trở thành cổ đông lớn của Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử – viễn thông từ ngày 04/01/2016. " theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin HALLEY SICAV – HALLEY ASIAN PROSPERITY đã trở thành cổ đông lớn của Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử – viễn thông từ ngày 04/01/2016.

 

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành " theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 

Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông liên quan Phan Thanh Tú

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông liên quan Phan Thanh Tú " theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông liên quan Phan Thanh Tú

 

Công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động " theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động