Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã chia sẻ những định hướng quan trọng để tạo đột phá đưa Việt Nam lên tầm cao mới ...
Chi tiết
Ngày 26/2 tới đây, công ty giải pháp phát triển phần mềm ELCOM (Esoft) sẽ chính thức bước sang tuổi thứ 9. Buổi lễ kỷ niệm sinh nhật Esoft sẽ đư...
Chi tiết
Elcomer thân mến, Lễ hội sinh nhật ELCOM 21 đang cận kề, logo sinh nhật cũng đã được BTC chúng tôi gửi đến mọi người để cùng hưởng ứng và đếm ...
Chi tiết

Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2013

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2013 như trong file đính kèm dưới đây:

-Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2013

 

Công bố thông tin Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2014

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Công bố thông tin Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 như trong file đính kèm dưới đây:

- Công bố thông tin Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2014

 

Công bố thông tin về tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Công bố thông tin về tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 như trong file đính kèm dưới đây:

- Công bố thông tin về tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

 

Nghị quyết hội đồng quản trị

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Nghị quyết HĐQT như trong file đính kèm dưới đây:

- Nghị quyết HĐQT 01

- Nghị quyết HĐQT 02


 

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty ELCOM CORP

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (“Đại hội”) với nội dung như sau:

Chi tiết...