Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hội nghị quốc tế về đô thị thông minh Smart City 2017 đã chính thức khai mạc sáng 25/10/2017. Là một trong những công ty công nghệ tiên phong nắm ...
Chi tiết
Vừa qua, 19/10/2017, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã tổ chức buổi họp báo công bố Top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt ...
Chi tiết
Cuối tháng 8 vừa qua, EGreen (ELCOM) đã hoàn thành thi công lắp dựng công trình Nhà màng nông nghiệp cho khách hàng Saladbowl (Nhật Bản). Đây là dự án ...
Chi tiết

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 14

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 14 như trong file đính kèm dưới đây:

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 14

 

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 4/2013 so với Quý 4/2012

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 4/2013 so với Quý 4/2012 như trong file đính kèm dưới đây:

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 4/2013 so với Quý 4/2012

 

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2014

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2014 như trong file đính kèm dưới đây:

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2014

 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 như trong file đính kèm dưới đây:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013

 

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2014 để tài trợ cho chương trình ESOP 2013 – 2016

Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Công bố thông tin phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2014 để tài trợ cho chương trình ESOP 2013 – 2016 như trong file đính kèm dưới đây:

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2014 để tài trợ cho chương trình ESOP 2013 – 2016