Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hội nghị quốc tế về đô thị thông minh Smart City 2017 đã chính thức khai mạc sáng 25/10/2017. Là một trong những công ty công nghệ tiên phong nắm ...
Chi tiết
Vừa qua, 19/10/2017, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã tổ chức buổi họp báo công bố Top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt ...
Chi tiết
Cuối tháng 8 vừa qua, EGreen (ELCOM) đã hoàn thành thi công lắp dựng công trình Nhà màng nông nghiệp cho khách hàng Saladbowl (Nhật Bản). Đây là dự án ...
Chi tiết

Công văn Công bố thông tin Công ty liên kết

Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Công văn Công bố thông tin Công ty liên kết theo file scan đính kèm:

Công văn Công bố thông tin Công ty liên kết

 

Thông tin về việc niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu Elcom

Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Thông tin về việc niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu Elcom

ELC: Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

Ngày 13/12/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 1022/2013/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (mã CK: ELC) như sau:

  • Được niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm (theo Quyết định số 439/2013/QĐ-SGDHCM ngày 11/12/2013) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
  • Số lượng: 715.000 cổ phiếu (Bảy trăm mười lăm ngàn cổ phiếu)
  • Đây là số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của ELC.
  • Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 7.150.000.000 đồng (Bảy tỷ một trăm năm mươi triệu đồng)
  • Ngày niêm yết có hiệu lực:  13/12/2013
  • Ngày chính thức giao dịch:  18/11/2015
 

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo file scan đính kèm:

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 

Công văn Công bố thông tin thay đổi ĐKKD lần thứ 13

Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Công văn Công bố thông tin thay đổi ĐKKD lần thứ 13 theo file scan đính kèm:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Công văn Công bố thông tin thay đổi ĐKKD lần thứ 13

 

 

Điều lệ theo mức vốn mới sau phát hành cho CBCNV 2013

Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Điều lệ theo mức vốn mới sau phát hành cho CBCNV 2013 theo file scan đính kèm:

Điều lệ theo mức vốn mới sau phát hành cho CBCNV 2013