Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Trong những năm gần đây, đảo ngọc Phú Quốc đang dần nổi lên như một “thỏi nam châm” thu hút rất nhiều “đại gia” trong ngành bất động sản, ở ...
Chi tiết
Ngày 3/8, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tuyên dương 443 doanh nghiệp đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2016. Công ...
Chi tiết
Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông ELCOM (mã chứng khoán: ...
Chi tiết

THÔNG TIN VỀ VIỆC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Ngày 28/05/2012, Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 542/2012/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm như sau:

Chi tiết...
 

THÔNG TIN VỀ VIỆC NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU ELC

Ngày 24/05/2012, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông đã được Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh cho phép niêm yết bổ sung cổ phiếu theo Quyết định số: 73/QĐ-SGDHCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 241/2010/GCNCP-VSD-2, đăng ký lần đầu ngày 04/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 22/5/2012.

Chi tiết...
     

THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (Elcom Corp.) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau :

  1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông
  2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông
  3. Mã chứng khoán: ELC
  4. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  6. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2012
  7. Mục đích: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
  8. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  9. Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
  10. Nội dung cuộc họp: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch kinh doanh năm 2012; kế hoạch phân phối lợi nhuận 2011 và các nội dung khác.

Trân trọng thông báo./.

 

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2012

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHAN CHIẾN THẮNG