Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hội nghị quốc tế về đô thị thông minh Smart City 2017 đã chính thức khai mạc sáng 25/10/2017. Là một trong những công ty công nghệ tiên phong nắm ...
Chi tiết
Vừa qua, 19/10/2017, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã tổ chức buổi họp báo công bố Top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt ...
Chi tiết
Cuối tháng 8 vừa qua, EGreen (ELCOM) đã hoàn thành thi công lắp dựng công trình Nhà màng nông nghiệp cho khách hàng Saladbowl (Nhật Bản). Đây là dự án ...
Chi tiết

Nghị quyết HĐQT số 01-10/2013/NQ-HĐQT thông qua việc đính chính danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu

Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Nghị quyết HĐQT số 01-10/2013/NQ-HĐQT thông qua việc đính chính danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu theo file scan đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 01-10/2013/NQ-HĐQT thông qua việc đính chính danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu

 

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty 2013

Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty 2013 theo file scan đính kèm:

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty 2013

 

Nghị quyết HĐQT số: 01-09/2013/NQ-HĐQT thông qua phương án phát hành cho cán bộ công nhân viên của Elcom

Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Nghị quyết HĐQT số: 01-09/2013/NQ-HĐQT thông qua phương án phát hành cho cán bộ công nhân viên của Elcom theo file scan đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số: 01-09/2013/NQ-HĐQT thông qua phương án phát hành cho cán bộ công nhân viên của Elcom

 

Công bố thông tin về việc Giải trình chênh lệch Kết quả kinh doanh Quý 2/2013 so với Quý 2/2012

Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Công bố thông tin về việc Giải trình chênh lệch Kết quả kinh doanh Quý 2/2013 so với Quý 2/2012 theo file scan đính kèm:

- Giải trình chênh lệch Kết quả kinh doanh Quý 2/2013 so với Quý 2/2012

 

Công văn v/v giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Q1/2012 và Q1/2013

Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin gửi đến Quý cổ đông và đối tác Công văn v/v giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Q1/2012 và Q1/2013 của ELC theo file scan đính kèm:

Công văn v/v giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Q1/2012 và Q1/2013