Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hội nghị quốc tế về đô thị thông minh Smart City 2017 đã chính thức khai mạc sáng 25/10/2017. Là một trong những công ty công nghệ tiên phong nắm ...
Chi tiết
Vừa qua, 19/10/2017, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã tổ chức buổi họp báo công bố Top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt ...
Chi tiết
Cuối tháng 8 vừa qua, EGreen (ELCOM) đã hoàn thành thi công lắp dựng công trình Nhà màng nông nghiệp cho khách hàng Saladbowl (Nhật Bản). Đây là dự án ...
Chi tiết

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trả cổ tức năm 2008 và chia thặng dư vốn

 

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển công nghệ điện tử -viễn thông

Địa chỉ trụ sở chính: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04-38359359
Fax: 04-38355884

Chi tiết...
 

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ 2010

 

Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (Elcom) xin thông báo về việc tạm dừng chuyển nhượng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 nhằm thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010, kế hoạch tăng vốn điều lệ như sau:

Chi tiết...
 

Thông báo cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông thay đổi thông tin CMND

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Elcom

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin trân trọng thông báo với Quý cổ đông về việc: Cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho những cổ đông thay đổi thông tin Chứng minh nhân dân.

 

Chi tiết...
 

Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu và chia thặng dư vốn

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Elcom

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/11/2009 và Nghị quyết số: 001/2009/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông ngày 25/11/2009;

- Căn cứ vào Nghị quyết số: 15/2009/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, cán bộ chủ chốt và chia thặng dư vốn, trả cổ tức bằng cổ phiếu ngày 27 tháng 11 năm 2009.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin thông báo về việc: Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu 7% và chia thặng dư vốn 8% như sau:

Chi tiết...
 

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Elcom

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin thông báo tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 như sau:

 

Chi tiết...