Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh ASOCIO 2018 – Hà Nội đã chính thức khai mạc sáng ngày 18/9/2018 với chủ đề “Xây dựng thành phố thông ...
Chi tiết
Vào tối ngày 18/9/2018 vừa qua, tại khách sạn InterContinental Landmark 72, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh ASOCIO 2018, Công ty Cổ p...
Chi tiết
Sáng hôm nay, 30/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tại hội nghị, Thủ tướng trực t...
Chi tiết

THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (Elcom Corp.) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau :

 1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông
 2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông
 3. Mã chứng khoán: ELC
 4. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 6. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2012
 7. Mục đích: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
 8. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 9. Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
 10. Nội dung cuộc họp: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch kinh doanh năm 2012; kế hoạch phân phối lợi nhuận 2011 và các nội dung khác.

Trân trọng thông báo./.

 

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2012

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHAN CHIẾN THẮNG

 

THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (Elcom Corp.) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 như sau :

 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP đầu tư  phát triển công nghệ điện tử - viễn thông
 • Mã chứng khoán: ELC
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2012
 • Tỷ lệ thực hiện: 25% (Cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được trả cổ tức bằng 25 cổ phiếu)
 • Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty huỷ bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 514 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách thì cổ tức được nhận là 514x25/100=128,5 cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được nhận 128 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được công ty huỷ bỏ.

 • Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông, tầng 6, số18 Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân; Giấy chứng nhận cổ đông.


Trân trọng thông báo./.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)


PHAN CHIẾN THẮNG

 

 

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Elcom

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty với nội dung như sau:

 1. Thời gian: 14h00 thứ tư, ngày 18 tháng 05 năm 2011
 2. Địa điểm: Phòng Văn Miếu - Khách sạn Hanoi Horison, 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại Văn phòng HĐQT Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông hoặc tải về tại đây từ ngày 11/05/2011
 4. Nội dung Đại hội: theo nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (tải về tại đây)
 5. Xác nhận, ủy quyền tham dự Đại hội

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông gửi thông tin phản hồi bao gồm: Giấy xác nhận tham dự Đại hội (tải mẫu tại đây) hoặc Giấy ủy quyền (tải mẫu tại đây) trong trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 16/05/2011 theo địa chỉ sau:

Văn phòng HĐQT - Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông
Số 18 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 043.8359359 Fax: 043.8355884

Quý cổ đông tham dự xin mang theo Giấy mời, Giấy xác nhận tham dự họp, Giấy ủy quyền (nếu có) và CMND/Hộ chiếu (còn hạn sử dụng).

Trân trọng!

Chi tiết...
 

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2010 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (Elcom Corp.) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2010 bằng tiền mặt như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông

- Mã chứng khoán: ELC

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2011

- Hình thức chi trả tạm ứng : Bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thanh toán: 15%/mệnh giá (tương đương 1.500 đồng/cổ phần)

- Thời gian thanh toán: 09/06/2011

- Địa điểm thực hiện:

 • Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông vào các ngày làm việc trong tuần kểtừ ngày 09/06/2011. Khi đến nhận cổ tức Quý cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân và Giấy uỷ quyền hợp pháp (Trường hợp cổ đông không trực tiếp đến nhận cổ tức).

 

 

Trân trọng thông báo./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHAN CHIẾN THẮNG