Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh ASOCIO 2018 – Hà Nội đã chính thức khai mạc sáng ngày 18/9/2018 với chủ đề “Xây dựng thành phố thông ...
Chi tiết
Vào tối ngày 18/9/2018 vừa qua, tại khách sạn InterContinental Landmark 72, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh ASOCIO 2018, Công ty Cổ p...
Chi tiết
Sáng hôm nay, 30/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tại hội nghị, Thủ tướng trực t...
Chi tiết

Thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT, trưởng BKS và việc bổ nhiệm TGD

Kính gửi:

-   SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

-   ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (“ Công ty Elcom”)

Mã chứng khoán: ELC

Trụ sở chính: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.38359359 Fax: 04.38355884

Theo Quy định về Công bố thông tin tại Thông tư số: 52/2012/2TT-BTC của Bộ tài chính, Công ty Elcom xin công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT; bầu Trưởng Ban kiểm soát; Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2012 - 2017 như sau:

  • Bầu ông Phan Chiến Thắng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Elcom; (theo Nghị quyết số: 04-06/2012/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/06/2012);
  • Bầu ông Võ Quang Hùng giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Elcom (theo Biên bản họp của Ban kiểm soát ngày 26/06/2012)
  • Bổ nhiệm ông Phan Chiến Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Elcom nhiệm kỳ 2012 - 2017 (theo Nghị quyết số: 04-06/2012/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/06/2012).

Trân trọng kính báo !

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phụ trách công bố thông tin (để thực hiện);

- Lưu VPHĐQT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

PHAN CHIẾN THẮNG


 

 

THÔNG TIN VỀ VIỆC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Ngày 28/05/2012, Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 542/2012/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm như sau:

Chi tiết...
 

THÔNG TIN VỀ VIỆC NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU ELC

Ngày 24/05/2012, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông đã được Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh cho phép niêm yết bổ sung cổ phiếu theo Quyết định số: 73/QĐ-SGDHCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 241/2010/GCNCP-VSD-2, đăng ký lần đầu ngày 04/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 22/5/2012.

Chi tiết...