Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông ELCOM (mã chứng khoán: ...
Chi tiết
[Theo dautuchungkhoan.vn] (ĐTCK) Tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 diễn ra chiều nay (24/4), HĐQT CTCP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông - ELCOM ...
Chi tiết
[Theo ndh.vn] Giai đoạn 2018 - 2020 Elcom dự kiến phát hành 2,3 triệu cổ phiếu ESOP phân bổ trong 3 năm....
Chi tiết

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (mã CK: ELC) theo tập tin đính kèm.

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

 

Công bố thông tin Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn Halley Sicav - Halley Asian Prosperity

Halley Sicav - Halley Asian Prosperity báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông theo tài liệu đính kèm

- Công bố thông tin Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn Halley Sicav - Halley Asian Prosperity

 

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức" theo văn bản sau đây:

-Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

 

Công bố thông tin Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – HALLEY SICAV – HALLEY ASIAN PROSPERITY

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – HALLEY SICAV – HALLEY ASIAN PROSPERITY" theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – HALLEY SICAV – HALLEY ASIAN PROSPERITY

 

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18" theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18