Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã chia sẻ những định hướng quan trọng để tạo đột phá đưa Việt Nam lên tầm cao mới ...
Chi tiết
Ngày 26/2 tới đây, công ty giải pháp phát triển phần mềm ELCOM (Esoft) sẽ chính thức bước sang tuổi thứ 9. Buổi lễ kỷ niệm sinh nhật Esoft sẽ đư...
Chi tiết
Elcomer thân mến, Lễ hội sinh nhật ELCOM 21 đang cận kề, logo sinh nhật cũng đã được BTC chúng tôi gửi đến mọi người để cùng hưởng ứng và đếm ...
Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015" theo văn bản sau đây:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

 

Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ_Phan Chiến Thắng

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông " Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ_Phan Chiến Thắng" theo văn bản sau đây:

Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ_Phan Chiến Thắng

 

Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan Phan Thanh Tú

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông " Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan Phan Thanh Tú" theo văn bản sau đây:

Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan Phan Thanh Tú

 

 

Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan Nguyễn Thị Bạch Nhật

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan Nguyễn Thị Bạch Nhật" theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan Nguyễn Thị Bạch Nhật

 

Công bố thông tin HALLEY SICAV – HALLEY ASIAN PROSPERITY đã trở thành cổ đông lớn của Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử – viễn thông từ ngày 04/01/2016.

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin HALLEY SICAV – HALLEY ASIAN PROSPERITY đã trở thành cổ đông lớn của Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử – viễn thông từ ngày 04/01/2016. " theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin HALLEY SICAV – HALLEY ASIAN PROSPERITY đã trở thành cổ đông lớn của Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử – viễn thông từ ngày 04/01/2016.