Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Cuối tháng 8 vừa qua, EGreen (ELCOM) đã hoàn thành thi công lắp dựng công trình Nhà màng nông nghiệp cho khách hàng Saladbowl (Nhật Bản). Đây là dự án ...
Chi tiết
Được ví như là "thịt bò Kobe" của thế giới trái cây, dưa lưới Yubari nổi tiếng đắt đỏ không chỉ vì vẻ ngoài sang chảnh với vân vỏ rõ ...
Chi tiết
Cân tải trọng công nghệ thạch anh, thu phí tự động không dừng, quản lý hành hải tàu biển... xác định thương hiệu ELCOM trong lĩnh vực giao ...
Chi tiết

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016" theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


 

Báo cáo thường niên 2015

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Báo cáo thường niên 2015"

Chi tiết...
 

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành" theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

 

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động " theo văn bản sau đây:

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

 

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Chi tiết...