Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông ELCOM (mã chứng khoán: ...
Chi tiết
[Theo dautuchungkhoan.vn] (ĐTCK) Tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 diễn ra chiều nay (24/4), HĐQT CTCP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông - ELCOM ...
Chi tiết
[Theo ndh.vn] Giai đoạn 2018 - 2020 Elcom dự kiến phát hành 2,3 triệu cổ phiếu ESOP phân bổ trong 3 năm....
Chi tiết

Công bố thông tin Báo cáo kết quả mua cổ phiếu ESOP 2016 của người nội bộ

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "CCông bố thông tin Báo cáo kết quả mua cổ phiếu ESOP 2016 của người nội bộ" theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin Báo cáo kết quả mua cổ phiếu ESOP 2016 của người nội bộ

 

Công bố thông tin người nội bộ đăng ký mua cổ phiếu ESOP 2016

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin người nội bộ đăng ký mua cổ phiếu ESOP 2016" theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin người nội bộ đăng ký mua cổ phiếu ESOP 2016

 

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ_ Nguyễn Đức Thiện

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ_ Nguyễn Đức Thiện" theo văn bản sau đây:

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ_ Nguyễn Đức Thiện

 

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2016

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2016" theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2016

 

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Nguyễn Đức Thiện

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Nguyễn Đức Thiện" theo văn bản sau đây:

-Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Nguyễn Đức Thiện