Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông ELCOM (mã chứng khoán: ...
Chi tiết
[Theo dautuchungkhoan.vn] (ĐTCK) Tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 diễn ra chiều nay (24/4), HĐQT CTCP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông - ELCOM ...
Chi tiết
[Theo ndh.vn] Giai đoạn 2018 - 2020 Elcom dự kiến phát hành 2,3 triệu cổ phiếu ESOP phân bổ trong 3 năm....
Chi tiết

Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan Phan Thanh Tú

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông " Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan Phan Thanh Tú" theo văn bản sau đây:

Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan Phan Thanh Tú

 

 

Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan Nguyễn Thị Bạch Nhật

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan Nguyễn Thị Bạch Nhật" theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan Nguyễn Thị Bạch Nhật

 

Công bố thông tin HALLEY SICAV – HALLEY ASIAN PROSPERITY đã trở thành cổ đông lớn của Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử – viễn thông từ ngày 04/01/2016.

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin HALLEY SICAV – HALLEY ASIAN PROSPERITY đã trở thành cổ đông lớn của Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử – viễn thông từ ngày 04/01/2016. " theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin HALLEY SICAV – HALLEY ASIAN PROSPERITY đã trở thành cổ đông lớn của Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử – viễn thông từ ngày 04/01/2016.

 

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành " theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 

Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông liên quan Phan Thanh Tú

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông liên quan Phan Thanh Tú " theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông liên quan Phan Thanh Tú