Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hội nghị quốc tế về đô thị thông minh Smart City 2017 đã chính thức khai mạc sáng 25/10/2017. Là một trong những công ty công nghệ tiên phong nắm ...
Chi tiết
Vừa qua, 19/10/2017, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã tổ chức buổi họp báo công bố Top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt ...
Chi tiết
Cuối tháng 8 vừa qua, EGreen (ELCOM) đã hoàn thành thi công lắp dựng công trình Nhà màng nông nghiệp cho khách hàng Saladbowl (Nhật Bản). Đây là dự án ...
Chi tiết

Công bố thông tin Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn – Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn

- CTCP Chứng khoán Sài Gòn báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông theo tài liệu đính kèm:

 

- Công bố thông tin Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn – Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn

 

Công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức" theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

 

 

Công bố thông tin Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành" theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 

Công bố thông tin Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn HALLEY SICAV – HALLEY ASIAN PROSPERITY

Halley Sicav - Halley Asian Prosperity báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông theo tài liệu đính kèm

- Công bố thông tin Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn HALLEY SICAV – HALLEY ASIAN PROSPERITY

 

Công bố thông tin Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông theo tài liệu đính kèm

- Công bố thông tin Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn