Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh ASOCIO 2018 – Hà Nội đã chính thức khai mạc sáng ngày 18/9/2018 với chủ đề “Xây dựng thành phố thông ...
Chi tiết
Vào tối ngày 18/9/2018 vừa qua, tại khách sạn InterContinental Landmark 72, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh ASOCIO 2018, Công ty Cổ p...
Chi tiết
Sáng hôm nay, 30/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tại hội nghị, Thủ tướng trực t...
Chi tiết

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trả cổ tức năm 2008 và chia thặng dư vốn

 

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển công nghệ điện tử -viễn thông

Địa chỉ trụ sở chính: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04-38359359
Fax: 04-38355884

I. Cổ phiếu phát hành
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông
2. Loại cổ phiếu: Phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.430.000 cổ phiếu
Trong đó:
- Chia thặng dư vốn và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông: 1.840.500 cổ phiếu
- Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược: 2.976.000 cổ phiếu
- Phát hành cho cán bộ nhân viên chủ chốt: 613.500 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 54.300.000.000 đồng
6. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 11/01/2010 đến ngày 28/02/2010
7. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 14/01/2010 đến ngày 24/03/2010
8. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 24/03/2010


II. Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Chia thặng dư vốn và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông: 1.840.500 cổ phiếu. (Áp dụng cho cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 20 tháng 01 năm 2010)
- Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược và cán bộ công nhân viên

 

Đối tượng mua cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu được phân phối

I. Đối tác chiến lược bao gồm:

2.976.000

1. Quỹ Tầm Nhìn SSI

700.000

2. Công ty CP chứng khoán Sài Gòn

700.000

3. Công ty cổ phần chứng khoán SME

500.000

4. DSCAP-SSIAM Vietnam Growth Investment Fund LLC

480.000

5. Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng toàn cầu Vietpol

476.000

6.Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

120.000

II. Cán bộ nhân viên chủ chốt

613.500

Tổng số (I)+(II)

3.589.500

 

III. Tổng hợp kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ
1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 5.430.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành. Trong đó: số lượng cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu là 1.840.500 cổ phiếu, phát hành riêng lẻ 3.589.500 cổ phiếu.
2. Tổng số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 170.415.000.000 đồng.


IV. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành:Danh mục

Số lượng cổ phần

Tỷ lệ (%)

Số cổ đông (người)

Tổng số lượng cổ phần phổ thông:

17.700.000

100%

220

- Cổ đông sáng lập

7.315.726

41,33%

05

- Cổ đông lớn năm giữ từ 1%-5% cổ phần có quyền biểu quyết

8.363.191

47,25%

22

- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phần có quyền biểu quyết:

2.021.047

11,42%

193

Trong đó:
- Trong nước

17.220.000

97,29%

219

- Nước ngoài:

480.000

2,71%

01

 

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT

(đã ký)
Phan Chiến Thắng