Bảng quảng cáo

Dịch vụ đánh giá hệ thống

Dịch vụ bao gồm các hoạt động đánh giá tình trạng hệ thống mạng; tình trạng an ninh thông tin cũng như đánh giá các hoạt động quản trị thông tin. Lợi ích của dịch vụ đảm bảo cho khách hàng luôn yên tâm về mức độ sẵn sàng, ổn định và an ninh của hệ thống đồng thời đem lại sự tin tưởng cho các khách hàng sử dụng dịch vụ của họ.

Đây là một trong những dịch vụ rất mới tại Việt Nam. Hầu hết các công ty tại Việt Nam khi triển khai hệ thống Công Nghệ Thông Tin thì mới chỉ dừng lại ở mức làm cho hệ thống hoạt động được còn việc hệ thống đó hoạt động tốt hay không, yếu ở chỗ nào, cần đầu tư như thế nào để khắc phục những điểm yếu đó thì họ lại không có công cụ và qui trình và tiêu chuẩn đánh giá hệ thống của mình. Đầu ra của dịch vụ chính là định hướng cho những bước đầu tư tiếp theo vào hệ thống Công Nghệ Thông Tin của mỗi công ty và tổ chức.