Bảng quảng cáo

Thông báo cổ đông

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Đức Nghĩa

Nguyễn Đức Nghĩa thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông theo tài liệu đính kèm.

 
     

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 Thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2019.

2. Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà ELCOM, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể tải về từ website của Công ty tại địa chỉ www.elcom.com.vn.

5. Ủy quyền tham dự:

- Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, để thuận tiện cho công tác tổ chức, xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Văn phòng HĐQT Công ty hoặc Fax về số (024) 38355884 hoặc email đến địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước 12h00 ngày 24/04/2019.

- Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Trân trọng!                                                                           

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHAN CHIẾN THẮNG

 

 


Trang 3 trong tổng số 62 trang.