Bảng quảng cáo

Thông báo việc xác nhận thủ tục chuyển nhượng cổ phần kể từ ngày 02/11/2009

 

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty Elcom

Theo thông báo của Công ty số 03 /2009/TB-HĐQT ngày 10/10/2009 kể từ ngày 02/11/2009, mọi thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu Elcom của các cổ đông sẽ được tiến hành tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) - Chi nhánh Hà Nội, 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan nên từ ngày 02/11/2009 Công ty SSI chưa thể tiến hành xác nhận thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu Elcom. Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, Công ty Elcom sẽ tiếp tục xác nhận thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định cho đến khi có thông báo mới.


Trân trọng thông báo!


Ban quản lý cổ đông