Bảng quảng cáo

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Elcom

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin thông báo tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 như sau:

 

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng: 21% trên mệnh giá (tương ứng với 2.100 đồng trên 01 cổ phiếu)
- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 25/12/2009
- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- Thời gian và địa điểm trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 04/01/2010 tại Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội, 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Trân trọng thông báo

VP HĐQT