Bảng quảng cáo

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2016 - 2019

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2016 - 2019" theo văn bản sau đây:

- Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2016 - 2019