Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Sáng hôm nay, 30/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tại hội nghị, Thủ tướng trực t...
Chi tiết
Ngày 10/07/2018, Vietnam Report phối hợp cùng VietNamNet đồng công bố Top Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam uy tín năm 2018 - những doanh nghiệp được kỳ vọng giữ ...
Chi tiết
Hội nghị quốc tế về đô thị thông minh Smart City 2017 đã chính thức khai mạc sáng 25/10/2017. Là một trong những công ty công nghệ tiên phong nắm ...
Chi tiết

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016" theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


 

Báo cáo thường niên 2015

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Báo cáo thường niên 2015"

Chi tiết...
 

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành" theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

 

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động " theo văn bản sau đây:

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

 

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Chi tiết...