Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông ELCOM (mã chứng khoán: ...
Chi tiết
[Theo dautuchungkhoan.vn] (ĐTCK) Tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 diễn ra chiều nay (24/4), HĐQT CTCP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông - ELCOM ...
Chi tiết
[Theo ndh.vn] Giai đoạn 2018 - 2020 Elcom dự kiến phát hành 2,3 triệu cổ phiếu ESOP phân bổ trong 3 năm....
Chi tiết

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (Elcom) xin gửi đến Quý cổ đông và nhà đầu tư Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo như file đính kèm sau đây:

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 

Công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 15

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Công nghệ điện tử Viễn thông (Elcom) xin gửi đến Quý cổ đông và nhà đầu tư Công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 15 theo như file đính kèm dưới đây:

Công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 15

 

Công bố thông tin ký hợp đồng với Công ty kiểm toán BCTC năm 2015

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử - viễn thông (Elcom) xin gửi đến Quý cổ đông và nhà đầu tư công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán BCTC năm 2015 theo như file đính kèm sau đây:

Công bố thông tin ký hợp đồng với Công ty kiểm toán BCTC năm 2015

 

Công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử - viễn thông Elcom xin gửi đến Quý cổ đông và nhà đầu tư Công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo như file đính kèm dưới đây:

Công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

 

Công bố thông tin mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV thôi việc làm cổ phiếu quỹ

Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (Elcom) xin gửi đến Quý cổ đông và nhà đầu tư Công bố thông tin mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV thôi việc làm cổ phiếu quỹ theo như file đính kèm dưới đây:

Công bố thông tin mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV thôi việc làm cổ phiếu quỹ