banner

Dịch vụ trực tuyến

ELCOM đã và đang phát triển mạnh các nền tảng dịch vụ
trực tuyến trong nhiều lĩnh vực khác nhau như VAS, giáo dục,
sức khỏe...

Dịch vụ trực tuyến

its

1SK

Nền tảng rèn luyện và chăm sóc sức khỏe toàn diện

Chi tiết angle-double-right

CoLearn

Ứng dụng học tập trực tuyến sử dụng công nghệ dạy học trực tuyến mới nhất

Chi tiết angle-double-right

its
its

Dịch vụ VAS

ELCOM là nhà cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng có uy tín cao tại Việt Nam

Chi tiết angle-double-right