banner

eMDP - ELCOM Modern Data Platform

Nền tảng Dữ liệu dùng chung

Nền tảng dữ liệu dùng chung

eMDP - ELCOM Modern Data Platform

Việc triển khai Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số trong thời gian qua, đã đang và sẽ hình thành nên các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nằm tại các hệ thống tác nghiệp. Các dữ liệu này nằm rải rác, căn cứ ở các phần mềm, phần cứng, hệ thống thông tin khác nhau. Bên cạnh đó, các dữ liệu này cũng ít được chia sẻ để sử dụng.

Với lượng dữ liệu ngày càng tăng nhanh, nếu không được xử lý sẽ dẫn đến một sự lãng phí vô cùng lớn tài nguyên của đơn vị sở hữu. Sự lãng phí này không chỉ ở mặt giá trị của dữ liệu mà còn lãng phí cả về cơ sở vật chất và hạ tầng. (Đến thời điểm hiện tại chỉ có 0,5% toàn bộ dữ liệu trên thế giới được xử lý và sử dụng mỗi năm, theo Technology Review)

Để khai phá sức mạnh của dữ liệu, cần xây dựng những nguyên lý cơ bản, tập trung vào ba nội dung chính: Tạo ra nền tảng dữ liệu có giá trị; Tạo một kho dữ liệu minh bạch và đáng tin cậy thông qua tổ chức, tích hợp, tinh giản và quản trị dữ liệu; Áp dụng những phương pháp, thuật toán, công cụ hỗ trợ trực quan hóa và phân tích dữ liệu nhằm khai phá được tối đa giá trị dữ liệu mang lại.

Ưu điểm nổi bật eMDP

01
Cho phép xây dựng kho lưu trữ dữ liệu dùng chung một cách nhanh chóng và hiệu quả, không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các hệ thống hiện tại
02
Cho phép xử lý một số lượng lớn dữ liệu với tốc độ cao, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, cũng như dễ dàng mở rộng hệ thống theo yêu cầu
03
Hệ thống cho phép dễ dàng tạo các kho dữ liệu, cũng như cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo từng bài toán nghiệp vụ và dễ dàng chia sẻ dữ liệu với các bên liên quan
04
Hệ thống cho phép dễ dàng và linh hoạt tạo các báo cáo chuyên ngành hoặc chuyên sâu, phân tích bằng các thao tác kéo thả đơn giản
05
Tối ưu hóa công tác quản trị dữ liệu, tiết kiệm chi phí và đảm bảo an ninh an toàn của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp
Nền tảng dữ liệu dùng chung
Nền tảng dữ liệu dùng chung
Tính năng eMDP
Thu thập dữ liệu
Hệ thống được thiết kế cho phép kết nối đến tất cả các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng hiện nay
Cho phép thu thập dữ liệu với nhiều định dạng khác nhau: có cấu trúc, phi cấu trúc và bán cấu trúc
Cung cấp giao diện trực quan để thiết lập kết nối đến các nguồn dữ liệu bằng thao tác kéo thả và cấu hình
Nền tảng dữ liệu dùng chung

Tính năng eMDP

Lưu trữ và xử lý dữ liệu

Hệ thống ứng dụng các công nghệ mới nhất để đảm bảo việc lưu trữ xử lý một lượng lớn dữ liệu cũng như đảm bảo tốc độ truy xuất
Hệ thống hỗ trợ công cụ BI trực quan, cho phép người dùng tạo các báo cáo chuyên ngành linh hoạt và dễ dàng
Dễ dàng mở rộng bằng cách bổ sung thêm tài nguyên phần cứng mà không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống hiện tại
Hệ thống cho phép dễ dàng tổ chức các nhà kho dữ liệu cũng như CSDL chuyên ngành mà không phải lập trình lại
Dễ dàng tích hợp và bổ sung các thuật toán phân tích chuyên sâu bằng các công nghệ máy học và học sâu và chu trình xử lý dữ liệu (làm sạch, chuẩn hóa và làm giàu) nhằm nâng cao giá trị của các dữ liệu đang có
Đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn dữ liệu dữ liệu
Tính năng eMDP

Quản trị dữ liệu

Quản lý danh mục và cấu trúc của các nguồn dữ liệu (metadata). Đảm bảo chất lượng dữ liệu giảm ảnh hưởng của dữ liệu “bẩn”
Cho phép tùy chỉnh các chính sách quản trị dữ liệu của mình theo các cá nhân, dự án hoặc miền của nhóm dữ liệu, thông qua các phương thức RBAC (kiểm soát truy cập dựa trên vai trò) và ABAC (kiểm soát truy cập dựa trên thuộc tính)
Cho phép thiết lập chia sẻ dữ liệu với các bên liên quan và thống kê việc sử dụng các nguồn dữ liệu đã được chia sẻ. Tuân thủ các tiêu chuẩn chia sẻ dữ liệu mở
Nền tảng dữ liệu dùng chung

Tiêu chuẩn kỹ thuật

01
Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0
02
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8709-3:2011 (ISO/IEC 15408-3:2008) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT