banner

ETC

Hệ thống thu phí điện tử không dừng

không dừng

Với mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng giao thông, tiến tới xây dựng một hệ thống giao thông thông minh, Việt Nam đã triển khai thu phí không dừng trên nhiều tuyến đường, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và đảm bảo sự chính xác và minh bạch trong thu phí đường bộ. Giải pháp Thu phí điện tử không dừng ETC do ELCOM phát triển sử dụng công nghệ cảm biến bằng sóng radio RFID theo tiêu chuẩn ISO/IEC 18000-63:2015 để nhận diện các phương tiện xe cơ giới và thu phí tự động, giúp các phương tiện di chuyển qua các trạm thu phí nhanh chóng, thuận tiện.
ELCOM hiện là nhà cung cấp giải pháp thu phí tự động uy tín hàng đầu Việt Nam với hàng loạt dự án ETC tại các tuyến quốc lộ quan trọng trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Bình Dương, Bình Phước, Quảng Nam - Đà Nẵng v.v...
Phạm vi cung cấp
Etc
Thiết kế Thiết kế
Khảo sát Khảo sát
Lập báo cáo Lập báo cáo
Lập hồ sơ thiết kế Lập hồ sơ thiết kế
Lắp đặt Lắp đặt
Cung cấp thiết bị Cung cấp thiết bị
Triển khai, tích hợp Triển khai, tích hợp
Chuyển giao công nghệ Chuyển giao công nghệ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ vận hành Hỗ trợ vận hành
Triển khai, tích hợp Triển khai, tích hợp
Chuyển giao công nghệ Chuyển giao công nghệ
Năng lực Elcom
Năng lực công
nghệ hàng đầu
Việt Nam
Kinh nghiệm triển
khai hàng trăm
dự án
Nhà cung cấp
thiết bị ETC và thẻ
ETAG hàng đầu
Đáp ứng hoàn
toàn các tiêu
chuẩn của bộ
GTVT
Đặc điểm Etc
99.8%
Chính xác
KPI toàn hệ thống cao, đã được chứng nhận
0.4”
Nhanh chóng
Toàn bộ quá trình xử lý chưa đến nửa giây
Max 180Km/h
Thuận tiện
Cho phép phương tiện đi qua không cần giảm tốc độ
ETC features
Phần mềm hỗ trợ
Xử lý thu phí tại làn Xử lý thu phí tại làn
Quản lý tập trung tại trung tâm Xử lý quản lý tập trung tại trung tâm
Giám sát, hậu kiểm Giám sát, hậu kiểm
Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê
Đối soát với nhà cung cấp dịch vụ Đối soát với nhà cung cấp dịch vụ
Thiết bị
thu phí điện tử không dừng
Camera toàn cảnh
Camera toàn cảnh
Đầu đọc RFID
Đầu đọc RFID
Cảm biến laser nhận dạng xe
Cảm biến laser nhận dạng xe
Camera nhận dạng biển số xe
Camera nhận dạng biển số xe
Ăng - ten RFID
Ăng - ten RFID
Tủ điều khiển làn
Tủ điều khiển làn
etc device