banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Hội đồng quản trị

strategy
Phan Chiến Thắng
Chủ tịch HĐQT
strategy
Nguyễn Mạnh Hải
Thành viên HĐQT
strategy
Trần Hùng Giang
Thành viên HĐQT
strategy
Ngô Ngọc Hà
Thành viên HĐQT
strategy
Nguyễn Đức Thiện
Thành viên HĐQT
strategy
Nguyễn Mạnh Hùng
Thành viên HĐQT
strategy
Đỗ Minh Tiến
Thành viên HĐQT

Ban giám đốc

strategy
Phạm Minh Thắng
Tổng Giám đốc
strategy
Ngô Ngọc Hà
Phó Tổng Giám đốc
strategy
Nguyễn Văn Hòa
Phó Tổng Giám đốc
strategy
Đặng Thị Thanh Minh
Giám đốc Tài chính
strategy
Nguyễn Văn Hải
Giám đốc Công nghệ
strategy
Võ Quang Chung
CT Ban PTKHCL