Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh ASOCIO 2018 – Hà Nội đã chính thức khai mạc sáng ngày 18/9/2018 với chủ đề “Xây dựng thành phố thông ...
Chi tiết
Vào tối ngày 18/9/2018 vừa qua, tại khách sạn InterContinental Landmark 72, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh ASOCIO 2018, Công ty Cổ p...
Chi tiết
Sáng hôm nay, 30/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tại hội nghị, Thủ tướng trực t...
Chi tiết

Giải trình về chênh lệch kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 - 2012

Căn cứ theo Thông tư số: 52/2012/TT-BTC ký ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính về Công bố thông tin trên TT Chứng hoán. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (ELCOM - MCK: ELC) xin giải trình với quý Sở, quý Ủy ban về chênh lệch Lợi nhuận sau thuế trong BCTC hợp nhất giữa Quý II/2012 và Quý II/2011.

Chi tiết về báo cáo giải trình xin download tại đây

 
 

Công bố thông tin bất thường v/v Bổ Nhiệm chức vụ Phó TGD

V/v: công bố thông tin bất thường bổ nhiệm chức vụ Phó TGD công ty

Kính gửi:

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (“ Công ty Elcom”)

Mã chứng khoán: ELC

Trụ sở chính: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.38359359 Fax: 04.38355884

Theo Quy định về Công bố thông tin tại Thông tư số: 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính, Công ty Elcom xin công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau: Bổ nhiệm ông Trần Hùng Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Elcom nhiệm kỳ 2012 - 2017 (theo Nghị quyết số: 01-07/2012/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 9/7/2012).

Trân trọng kính báo !

Nơi nhận:

Như trên;

Phụ trách công bố thông tin (để thực hiện);

Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHAN CHIẾN THẮNG

- Quý vị có thể download bản scan bản gốc v/v Bổ nhiệm tại đây

 

Công bố Công ty kiểm toán BCTC năm 2012

Kính gửi:

-  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

-  ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (Công ty Elcom)

Mã chứng khoán: ELC

Trụ sở chính: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.38359359 Fax: 04.38355884

Căn cứ:

  • Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2012/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Elcom ngày 15/06/2012;
  • Nghị quyết số:06-06/2012/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Elcom về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2012 ngày 28/06/2012;
  • Quy định về Công bố thông tin tại Thông tư số: 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính.

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin công bố thông tin về việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2012 như sau:

  • Tên Công ty kiểm toán: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
  • Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phụ trách công bố thông tin (để thực hiện);

- Lưu VPHĐQT.

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

PHAN CHIẾN THẮNG

Quý vị có thể download thông báo tại đây

 

 

Thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT, trưởng BKS và việc bổ nhiệm TGD

Kính gửi:

-   SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

-   ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (“ Công ty Elcom”)

Mã chứng khoán: ELC

Trụ sở chính: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.38359359 Fax: 04.38355884

Theo Quy định về Công bố thông tin tại Thông tư số: 52/2012/2TT-BTC của Bộ tài chính, Công ty Elcom xin công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT; bầu Trưởng Ban kiểm soát; Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2012 - 2017 như sau:

  • Bầu ông Phan Chiến Thắng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Elcom; (theo Nghị quyết số: 04-06/2012/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/06/2012);
  • Bầu ông Võ Quang Hùng giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Elcom (theo Biên bản họp của Ban kiểm soát ngày 26/06/2012)
  • Bổ nhiệm ông Phan Chiến Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Elcom nhiệm kỳ 2012 - 2017 (theo Nghị quyết số: 04-06/2012/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/06/2012).

Trân trọng kính báo !

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phụ trách công bố thông tin (để thực hiện);

- Lưu VPHĐQT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

PHAN CHIẾN THẮNG