Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh ASOCIO 2018 – Hà Nội đã chính thức khai mạc sáng ngày 18/9/2018 với chủ đề “Xây dựng thành phố thông ...
Chi tiết
Vào tối ngày 18/9/2018 vừa qua, tại khách sạn InterContinental Landmark 72, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh ASOCIO 2018, Công ty Cổ p...
Chi tiết
Sáng hôm nay, 30/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tại hội nghị, Thủ tướng trực t...
Chi tiết

Giải trình chênh lệch BCTC Hợp nhất xoát xét 6 tháng cuối năm 2012

Căn cứ theo Thông tư số: 52/2012/TT-BTC ký ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính về Công bố thông tin trên TT Chứng hoán. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (ELCOM - MCK: ELC) xin giải trình với quý Sở, quý Ủy ban về chênh lệch BCTC Văn phòng Công ty, tổng hợp, hợp nhất trước và sau soát xét bán niên 2012

Chi tiết về báo cáo giải trình xin download tại đây

Trân trọng!

 

 

Công bố thông tin về việc "Elcom đầu tư vào công ty liên kết"

Căn cứ quyết định số: 01-08/2012/QĐ-HĐQT ngày 30/8/2012, Công ty Elcom đã thông qua chủ trương tham gia góp vốn để thành lập "Công ty Cổ phần công nghệ sinh học thế hệ mới" với số vốn góp 72.000.000.000 (bảy hai tỷ đồng) tương ứng với 7.200.000 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP) chiếm 48% tổng vốn điều lệ. Elcom cử ông Phan Chiến Thắng - Tổng Giám đốc là người đại diện quản lý phần vốn góp trên.

Thông tin được gửi tới:

  • Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước
  • Sở giao dịch chứng phản TP. Hồ Chí Mình
  • Đăng lên Website công bố đại chúng

Download toàn văn Công bố thông tin tại đây: Tải về

 

 

Giải trình về chênh lệch kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 - 2012

Căn cứ theo Thông tư số: 52/2012/TT-BTC ký ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính về Công bố thông tin trên TT Chứng hoán. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (ELCOM - MCK: ELC) xin giải trình với quý Sở, quý Ủy ban về chênh lệch Lợi nhuận sau thuế trong BCTC hợp nhất giữa Quý II/2012 và Quý II/2011.

Chi tiết về báo cáo giải trình xin download tại đây

   

Công bố thông tin bất thường v/v Bổ Nhiệm chức vụ Phó TGD

V/v: công bố thông tin bất thường bổ nhiệm chức vụ Phó TGD công ty

Kính gửi:

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (“ Công ty Elcom”)

Mã chứng khoán: ELC

Trụ sở chính: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.38359359 Fax: 04.38355884

Theo Quy định về Công bố thông tin tại Thông tư số: 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính, Công ty Elcom xin công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau: Bổ nhiệm ông Trần Hùng Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Elcom nhiệm kỳ 2012 - 2017 (theo Nghị quyết số: 01-07/2012/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 9/7/2012).

Trân trọng kính báo !

Nơi nhận:

Như trên;

Phụ trách công bố thông tin (để thực hiện);

Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHAN CHIẾN THẮNG

- Quý vị có thể download bản scan bản gốc v/v Bổ nhiệm tại đây