Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hội nghị quốc tế về đô thị thông minh Smart City 2017 đã chính thức khai mạc sáng 25/10/2017. Là một trong những công ty công nghệ tiên phong nắm ...
Chi tiết
Vừa qua, 19/10/2017, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã tổ chức buổi họp báo công bố Top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt ...
Chi tiết
Cuối tháng 8 vừa qua, EGreen (ELCOM) đã hoàn thành thi công lắp dựng công trình Nhà màng nông nghiệp cho khách hàng Saladbowl (Nhật Bản). Đây là dự án ...
Chi tiết

THÔNG TIN VỀ VIỆC NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU ELC

Ngày 24/05/2012, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông đã được Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh cho phép niêm yết bổ sung cổ phiếu theo Quyết định số: 73/QĐ-SGDHCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 241/2010/GCNCP-VSD-2, đăng ký lần đầu ngày 04/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 22/5/2012.

Chi tiết...
 
   

THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (Elcom Corp.) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau :

 1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông
 2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông
 3. Mã chứng khoán: ELC
 4. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 6. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2012
 7. Mục đích: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
 8. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 9. Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
 10. Nội dung cuộc họp: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch kinh doanh năm 2012; kế hoạch phân phối lợi nhuận 2011 và các nội dung khác.

Trân trọng thông báo./.

 

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2012

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHAN CHIẾN THẮNG

 

THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (Elcom Corp.) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 như sau :

 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP đầu tư  phát triển công nghệ điện tử - viễn thông
 • Mã chứng khoán: ELC
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2012
 • Tỷ lệ thực hiện: 25% (Cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được trả cổ tức bằng 25 cổ phiếu)
 • Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty huỷ bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 514 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách thì cổ tức được nhận là 514x25/100=128,5 cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được nhận 128 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được công ty huỷ bỏ.

 • Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông, tầng 6, số18 Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân; Giấy chứng nhận cổ đông.


Trân trọng thông báo./.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)


PHAN CHIẾN THẮNG