Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã chia sẻ những định hướng quan trọng để tạo đột phá đưa Việt Nam lên tầm cao mới ...
Chi tiết
Ngày 26/2 tới đây, công ty giải pháp phát triển phần mềm ELCOM (Esoft) sẽ chính thức bước sang tuổi thứ 9. Buổi lễ kỷ niệm sinh nhật Esoft sẽ đư...
Chi tiết
Elcomer thân mến, Lễ hội sinh nhật ELCOM 21 đang cận kề, logo sinh nhật cũng đã được BTC chúng tôi gửi đến mọi người để cùng hưởng ứng và đếm ...
Chi tiết

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động " theo văn bản sau đây:

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

 

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Chi tiết...
 

Công bố thông tin Báo cáo kết quả mua cổ phiếu ESOP 2016 của người nội bộ

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "CCông bố thông tin Báo cáo kết quả mua cổ phiếu ESOP 2016 của người nội bộ" theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin Báo cáo kết quả mua cổ phiếu ESOP 2016 của người nội bộ

 

Công bố thông tin người nội bộ đăng ký mua cổ phiếu ESOP 2016

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Công bố thông tin người nội bộ đăng ký mua cổ phiếu ESOP 2016" theo văn bản sau đây:

- Công bố thông tin người nội bộ đăng ký mua cổ phiếu ESOP 2016

 

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ_ Nguyễn Đức Thiện

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ_ Nguyễn Đức Thiện" theo văn bản sau đây:

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ_ Nguyễn Đức Thiện