banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2018
Quyết định xử lý vi phạm thuế 2017
28 tháng 12, 2018
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2018 so với quý 3/2017
31 tháng 10, 2018
Giải trình chênh lệch KQKD Q3.2018
30 tháng 10, 2018
Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ
28 tháng 09, 2018
Quyết định xử lý vi phạm hành chính thuế
05 tháng 09, 2018
Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2018
09 tháng 08, 2018
Ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2018
09 tháng 08, 2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018
31 tháng 07, 2018
Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018
31 tháng 07, 2018
Giải trình chênh lệch KQKD quý 2.2018 so với cùng kỳ năm trước
31 tháng 07, 2018
1