banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Vị trí ứng tuyển
Phân tích nghiệp vụ – BA

<p style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth;"><span style="border: 0px; font-family: Arial; font-style: inherit; font-weight: bolder; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth;">Mô tả công việc</span></span></p><ul><li style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt; font-style: inherit;">Tiếp nhận và thu thập thông tin, yêu cầu, mong muốn của khách hàng về sản phẩm</span></li><li style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt; font-style: inherit;">Phân tích, làm rõ các yêu cầu của khách hàng và mô hình hóa được quy trình hoạt động thực tế trên những thông tin đã thu thập được.</span></li><li style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt; font-style: inherit;">Dựng tài liệu mô tả về sản phẩm dựa trên những thông tin đã thu thập được&nbsp;</span></li><li style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt; font-style: inherit;">Viết tài liệu sản phẩm&nbsp;</span></li><li style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt; font-style: inherit;">Làm việc với bộ phận liên quan để các bên hiểu rõ nghiệp vụ của khách hàng đưa ra.</span></li><li style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt; font-style: inherit;">Thống nhất yêu cầu đáp ứng về sản phẩm và hỗ trợ với đội ngũ phát triển phần mềm trong quá trình hoàn thiện sản phẩm&nbsp;</span></li><li style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt; font-style: inherit;">Tham gia nghiệm thu phần mềm đảm bảo phần mềm đáp ứng đúng, đủ yêu cầu của khách hàng</span></li></ul><p style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-style: inherit; font-weight: bolder; font-size: 12pt;">Yêu cầu ứng viên</span><br></p><ul><li style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; font-style: inherit;">Tốt nghiệp đại học trở lên (ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành kĩ thuật, CNTT)</span></li><li style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; font-style: inherit;">Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương</span></li><li style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; font-style: inherit;">Tư duy logic tốt, có khả năng thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin, nắm bắt vấn đề nhanh&nbsp;</span></li><li style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; font-style: inherit;">Có khả năng giao tiếp – trình bày vấn đề tốt</span></li><li style="border: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 16px;">Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu thành thạo tài liệu tiếng Anh chuyên ngành</span></font></li></ul><p style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: bolder; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth;">Quyền lợi</span></span></p><ul><li style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; font-style: inherit; font-weight: inherit;">Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên, thưởng tháng lương 13</span></li><li style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; font-style: inherit; font-weight: inherit;">Ăn trưa miễn phí tại nhà ăn Công ty&nbsp;&nbsp;</span></li><li style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; font-style: inherit; font-weight: inherit;">Được tham gia vào các dự án lớn, làm việc cùng những đồng nghiệp và quản lý tài năng&nbsp; &nbsp;</span></li><li style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; font-style: inherit; font-weight: inherit;">Quà tặng sinh nhật cá nhân, sinh nhật công ty, các dịp lễ Tết&nbsp; &nbsp;</span></li><li style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; font-style: inherit; font-weight: inherit;">Du lịch, nghỉ mát, teambuilding hàng năm</span></li><li style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; font-style: inherit; font-weight: inherit;">Văn phòng rộng rãi, thoáng mát, trang thiết bị tiện nghi, hiện đại&nbsp; &nbsp;</span></li><li style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; font-style: inherit; font-weight: inherit;">Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, chế độ BHXH, BHYT, BHTH đầy đủ theo luật lao động.&nbsp; &nbsp;</span></li><li style="border: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; scroll-behavior: smooth; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; font-style: inherit; font-weight: inherit;">Thời gian làm việc từ T2 – T6 hàng tuần (sáng thứ 7 làm việc linh hoạt nếu có công việc cần xử lý)</span></li></ul>

Số lượng tuyển dụng:
Mức lương:
Thỏa thuận
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc:
Tòa nhà ELCOM, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Thông tin liên hệ
Email: recruitment@elcom.com.vn
Mobile: 0243 795 5099
Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp qua link dưới đây
Nộp hồ sơ ứng tuyển
Tin tuyển dụng khác
[ELCOM Hà Nội] Product Manager (Mảng Dịch vụ Trực tuyến)
Product Manager (Mảng Dịch vụ Trực tuyến) Làm việc tại: Hà Nội
Product Manager (Mảng Dịch vụ Trực tuyến) Thời hạn nộp hồ sơ: 31/01/2022
[ELCOM Hà Nội] Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (Product Manager)
Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (Product Manager) Làm việc tại: Hà Nội
Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (Product Manager) Thời hạn nộp hồ sơ: 31/01/2022
[ELCOM Hà Nội] Content Marketing (Phòng Marketing)
Content Marketing (Phòng Marketing) Làm việc tại: Hà Nội
Content Marketing (Phòng Marketing) Thời hạn nộp hồ sơ: 31/01/2022
[ELCOM Hà Nội] AI Camera Techlead
AI Camera Techlead Làm việc tại: Hà Nội
AI Camera Techlead Thời hạn nộp hồ sơ: 31/01/2022