banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Vị trí ứng tuyển
PHỤ TRÁCH C&B

<div class="bi6gxh9e" data-block="true" data-editor="9b2fk" data-offset-key="10l76-0-0" style="margin-bottom: 8px;"><p style="position: relative; direction: ltr;"><b>CÔNG VIỆC</b><br><span data-offset-key="ai3a-0-0" style="">Đề xuất/xây dựng &amp; thực hiện các công việc thuộc mảng C&amp;B của Công ty đảm bảo tính phù hợp, hiệu quả, đơn giản như:<br></span><span data-offset-key="fumch-0-0" style="">+ Lương/thưởng/đãi ngộ;<br></span><span data-offset-key="be9ci-0-0" style="">+ Các phúc lợi khác ngoài lương;<br></span><span data-offset-key="btisj-0-0" style="">+ Đánh giá hiệu suất; … .<br></span></p><p style="position: relative; direction: ltr;"><span data-offset-key="btisj-0-0" style=""><br></span><span data-offset-key="mgls-0-0" style=""><b>YÊU CẦU</b><br></span><span data-offset-key="eoqj4-0-0" style="">- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành liên quan (nhân sự/nhân lực, quản trị kinh doanh, kế toán….); </span></p><p style="position: relative; direction: ltr;"><span data-offset-key="eoqj4-0-0" style="">- Có kinh nghiệm làm C&amp;B cho các Công ty có quy mô từ 100 người, trong đó là người trực tiếp xây dựng, đề xuất, thực hiện vận hành công việc C&amp;B của Công ty;</span></p><p style="position: relative; direction: ltr;"><span data-offset-key="eoqj4-0-0" style=""> - Ưu tiên có KN làm cho các Công ty về công nghệ.<br></span></p><p style="position: relative; direction: ltr;"><span data-offset-key="eoqj4-0-0" style=""><br></span><span data-offset-key="2ji9-0-0" style=""><b>QUYỀN LỢI</b><br></span><span data-offset-key="8r8eq-0-0" style="">- Thu nhập đàm phán theo năng lực (từ 14tr), ăn trưa tại Công ty; </span></p><p style="position: relative; direction: ltr;"><span data-offset-key="8r8eq-0-0" style="">- Cơ hội: Được chủ động và lead toàn bộ công việc C&amp;B của Công ty để phát triển bản thân;</span></p><p style="position: relative; direction: ltr;"><span data-offset-key="8r8eq-0-0" style=""> - Các chính sách cơ bản đảm bảo Luật Lao động; - Bảo hiểm sức khỏe vượt trội cho CBNV và người thân; </span></p><p style="position: relative; direction: ltr;"><span data-offset-key="8r8eq-0-0" style="">- Môi trường trẻ, năng động, chính sách phúc lợi và hoạt động văn hóa phong trào đa dạng.</span><span data-offset-key="74npl-0-0" style=""><br data-text="true"></span></p><p style="position: relative; direction: ltr;"><span data-offset-key="74npl-0-0" style=""><br></span><span data-offset-key="dl3rk-0-0" style=""><span data-text="true" style=""><b>Hỗ trợ:</b></span></span><span data-offset-key="dl3rk-0-1" style=""><span data-text="true" style=""><b> </b>Mr Thành 0902256127 / Email: recruitment@elcom.com.vn</span></span></p></div><p><div class="bi6gxh9e" data-block="true" data-editor="9b2fk" data-offset-key="1hhd2-0-0" style="margin-bottom: 8px;"></div></p>

Số lượng tuyển dụng:
1
Mức lương:
Từ 14tr
Hình thức làm việc:
Fulltime
Địa điểm làm việc:
Tòa nhà ELCOM - Duy Tân - Cầu Giấy
Thông tin liên hệ
Email: recruitment@elcom.com.vn
Mobile: 0243 795 5099
Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp qua link dưới đây
Nộp hồ sơ ứng tuyển
Tin tuyển dụng khác
[ELCOM Hà Nội] Product Manager (Mảng Dịch vụ Trực tuyến)
Product Manager (Mảng Dịch vụ Trực tuyến) Làm việc tại: Hà Nội
Product Manager (Mảng Dịch vụ Trực tuyến) Thời hạn nộp hồ sơ: 31/01/2022
HOT
[ELCOM Hà Nội] Phân tích nghiệp vụ – BA
Phân tích nghiệp vụ – BA Làm việc tại: Hà Nội
Phân tích nghiệp vụ – BA Thời hạn nộp hồ sơ: 30/09/2022
[ELCOM Hà Nội] Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (Product Manager)
Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (Product Manager) Làm việc tại: Hà Nội
Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (Product Manager) Thời hạn nộp hồ sơ: 31/01/2022
[ELCOM Hà Nội] Content Marketing (Phòng Marketing)
Content Marketing (Phòng Marketing) Làm việc tại: Hà Nội
Content Marketing (Phòng Marketing) Thời hạn nộp hồ sơ: 31/01/2022