banner

Vị trí ứng tuyển
Java Developer

<ol style="margin-top:0;margin-bottom:0;padding-inline-start:48px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: decimal; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; margin-left: 17.9pt;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 700; text-decoration-line: none; white-space: pre; line-height: 1.5; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">MÔ TẢ CÔNG VIỆC</span></p></li></ol><p style="list-style-type: decimal; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; margin-left: 17.9pt;"></p><ul></ul><p></p><ul><li style="line-height: 1.5; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; background-color: transparent; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; font-size: 14.6667px; white-space-collapse: preserve; font-family: Montserrat;"><font color="#000000" face="Montserrat">Lập trình và phát triển ứng dụng web, web service trên nền tảng Java.</font></span></li><li style="line-height: 1.5; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; background-color: transparent; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; font-size: 14.6667px; white-space-collapse: preserve; font-family: Montserrat;"><font color="#000000" face="Montserrat">Tham gia nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mã nguồn mở vào trong dự án về: viễn thông, giao thông thông minh, an ninh quốc phòng.</font></span></li><li style="line-height: 1.5; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; background-color: transparent; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; font-size: 14.6667px; white-space-collapse: preserve; font-family: Montserrat;"><font color="#000000" face="Montserrat">Tham gia vào phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng sản phẩm.</font></span></li><li style="line-height: 1.5; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; background-color: transparent; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; font-size: 14.6667px; white-space-collapse: preserve; font-family: Montserrat;"><font color="#000000" face="Montserrat">Phát triển dự án theo quy trình Agile scrum</font></span></li><li style="line-height: 1.5; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; background-color: transparent; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; font-size: 14.6667px; white-space-collapse: preserve; font-family: Montserrat;"><font color="#000000" face="Montserrat">Kết hợp với các bộ phận liên quan (Sản phẩm, UI/UX, tester, hệ thống…) để triển khai hoàn thành dự án trên các môi trường.</font></span></li><li style="line-height: 1.5; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; background-color: transparent; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; font-size: 14.6667px; white-space-collapse: preserve; font-family: Montserrat;"><font color="#000000" face="Montserrat">Nghiên cứu công nghệ mới và chia sẻ kiến ​​thức với các thành viên trong phòng</font></span></li><li style="line-height: 1.5; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; background-color: transparent; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; font-size: 14.6667px; white-space-collapse: preserve; font-family: Montserrat;"><font color="#000000" face="Montserrat">Xây dựng phát triển đội ngũ.</font></span></li></ul><p style="line-height: 1.5; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; background-color: transparent; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; font-size: 14.6667px; white-space-collapse: preserve;"><font color="#000000" face="Montserrat"><br></font></span><b style="font-size: 0.875rem;"><span style="font-family: Montserrat;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<u>2. YÊU CẦU:</u></span></b></p><ul><li style="line-height: 1.5; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Montserrat; font-size: 11pt; white-space-collapse: preserve; text-align: left;">Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: CNTT, Khoa học máy tính, Toán Tin ứng dụng,…&nbsp;</span></li><li style="line-height: 1.5; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="font-family: Montserrat;">Có chuyên môn vững vàng hoặc có từ 2 năm kinh nghiệm về phát triển phần mềm trên nền tảng Java</span></li><li style="line-height: 1.5; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="font-family: Montserrat;">Có kiến thức tốt về quy trình phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật tốt</span></li><li style="line-height: 1.5; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="font-family: Montserrat;">Yêu cầu nắm vững Java-core, Lambda expression, thành thạo Spring Boot Framework, Hibernate, JPA.</span></li><li style="line-height: 1.5; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="font-family: Montserrat;">Có khả năng thiết kế và tối ưu cơ sở dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc: PostgreSQL, Clickhouse, Mongo-DB.</span></li><li style="line-height: 1.5; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="font-family: Montserrat;">Kỹ năng kỹ thuật, chẩn đoán và xử lý sự cố xuất sắc.</span></li><li style="line-height: 1.5; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="font-family: Montserrat;">Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề tốt.</span></li><li style="line-height: 1.5; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="font-family: Montserrat;">Kinh nghiệm phát triển phần mềm theo kiến trúc Microservice</span></li><li style="line-height: 1.5; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="font-family: Montserrat;">Kinh nghiệm </span><span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; white-space-collapse: preserve; text-align: left; font-family: Montserrat; color: rgb(32, 33, 36); vertical-align: baseline;">tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum</span></li><li style="line-height: 1.5; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="font-family: Montserrat;">Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.</span></li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-left: -0.1pt;text-indent: -0.1pt;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 14pt 0.1pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI ELCOM</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-left: -0.1pt;text-indent: -0.1pt;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 10pt 0.1pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Montserrat;">Với truyền thống 29 năm hình thành phát triển, Elcom chắc chắn sẽ là nơi làm vi</span>ệc khiến bạn an tâm gắn bó lâu dài, với:</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-left: -0.1pt;text-indent: -0.1pt;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:10pt;padding:0pt 0pt 0pt 0.1pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sự tiên phong trong công nghệ và tin tưởng&nbsp; trao quyền:</span></p><ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;padding-inline-start:48px;"><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:11pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;margin-left: -0.10000000000000142pt;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.5;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Tham gia ứng dụng công nghệ mới vào những sản phẩm lớn, bộ giải pháp toàn diện Top đầu thị trường thuộc các lĩnh vực: Viễn thông, An ninh Quốc phòng, giao thông thông minh,...&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:11pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;margin-left: -0.10000000000000142pt;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.5;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:14pt 0pt 0pt 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý).</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.5;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:10pt;margin-bottom:10pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành:</span></p><ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;padding-inline-start:48px;"><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:11pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;margin-left: -0.10000000000000142pt;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.5;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở,&nbsp; tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo, Elcomers được tự do phát triển các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:11pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;margin-left: -0.10000000000000142pt;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.5;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Đào tạo và phát triển liên tục với nhiều chương trình huấn luyện chuyên nghiệp, Manager hỗ trợ sát sao, nhiệt tình.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:11pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;margin-left: -0.10000000000000142pt;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.5;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Kết nối tài năng: tập trung phát triển những con người có chung lý tưởng, mục tiêu, cùng trao giá trị và nhận thành công</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-left: -0.1pt;text-indent: -0.1pt;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:14pt;margin-bottom:14pt;padding:0pt 0pt 0pt 0.1pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Nền tảng vững chắc cho phát triển sự nghiệp, thăng tiến, quyền lợi:</span></p><ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;padding-inline-start:48px;"><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;margin-left: -0.10000000000000142pt;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.5;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Gói đãi ngộ cạnh tranh với mức thu nhập hấp dẫn</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> cùng chính sách review&nbsp; linh hoạt.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;margin-left: -0.10000000000000142pt;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.5;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Gói thưởng hấp dẫn trực tiếp từ lợi nhuận Công ty, 6 khoản thưởng cho các ngày Lễ khác trong năm, thưởng dự án…</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Tổng thu nhập 1 năm lên tới 14- 15&nbsp; tháng lương.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;margin-left: -0.10000000000000142pt;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.5;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chăm sóc sức khỏe toàn diện với gói </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Bảo hiểm sức khỏe Elcom care</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> được thiết kế riêng cho CBNV.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;margin-left: -0.10000000000000142pt;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.5;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu cả nước.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;margin-left: -0.10000000000000142pt;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.5;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, nghỉ phép năm.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;margin-left: -0.10000000000000142pt;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.5;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Bữa trưa</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> được phục vụ miễn phí tại văn phòng.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;margin-left: -0.10000000000000142pt;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.5;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Các hoạt động văn hóa, giải trí phong phú: </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Du lịch, teambuilding, ngày hội sinh nhật công ty tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp, cháy hết mình tại các CLB theo sở thích&nbsp; (Zumba, bóng bàn, bóng đá, cầu lông).</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:11pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;margin-left: -0.10000000000000142pt;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.5;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân…</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;margin-left: -0.10000000000000142pt;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.5;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:14pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Thời gian làm việc: </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">thứ 2 đến thứ 6.</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-left: -0.1pt;text-indent: -0.1pt;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 14pt 0.1pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Địa điểm làm việc</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">:</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Elcom Building, ngõ 15 phố Duy Tân, Cầu Giấy, HN</span></p><p><font color="#000000" face="Montserrat"><span style="font-size: 14.6667px; white-space-collapse: preserve;"><b><i><u>----------------------------------------------------- Phan Thao Linh (Ms) Talent Acquisition Mobile: 086 9696 811 (Viber/Tele/Zalo) Email: linhpt@elcom.com.vn</u></i></b></span></font><br></p>

Số lượng tuyển dụng:
1
Mức lương:
Cạnh tranh
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Địa điểm làm việc:
Tòa Elcom Building, ngõ 15, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Thông tin liên hệ
Email: recruitment@elcom.com.vn
Mobile: 0243 795 5099
Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp qua link dưới đây
Nộp hồ sơ ứng tuyển
Tin tuyển dụng khác
HOT
[ELCOM Hà Nội] Frontend Developer
Frontend Developer Làm việc tại: Hà Nội
Frontend Developer Thời hạn nộp hồ sơ: 31/07/2024
HOT
[ELCOM Hà Nội] Kỹ sư triển khai hệ thống (System Engineer)
Kỹ sư triển khai hệ thống (System Engineer) Làm việc tại: Hà Nội
Kỹ sư triển khai hệ thống (System Engineer) Thời hạn nộp hồ sơ: 31/05/2024
HOT
[ELCOM Hà Nội] Kỹ sư Lập trình Nhúng C/C++
Kỹ sư Lập trình Nhúng C/C++ Làm việc tại: Hà Nội
Kỹ sư Lập trình Nhúng C/C++ Thời hạn nộp hồ sơ: 29/03/2024