banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Vị trí ứng tuyển
Thực Tập Sinh Truyền Thông Thương Hiệu Tuyển Dụng

<span id="docs-internal-guid-39f1f78b-7fff-7d5c-e9aa-2c4b548c25e5"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC</span></p><ul style="margin-bottom: 0px; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Tham gia đóng góp ý tưởng, xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu tuyển dụng của công ty trên các kênh: Facebook, LinkedIn, Tiktok,...</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Tham gia sản xuất các sản phẩm truyền thông thương hiệu tuyển dụng dưới nhiều hình thức khác nhau: bài viết, video, hình ảnh…</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Tham gia hỗ trợ tổ chức các hoạt động văn hoá doanh nghiệp để khai thác và đưa tin phục vụ hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">II/ YÊU CẦU ỨNG VIÊN</span></p><ul style="margin-bottom: 0px; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Sinh viên Đại học (năm 3 trở lên) các chuyên ngành: Báo chí, Truyền thông, Nhân sự, Quan hệ công chúng, Marketing hoặc các ngành có liên quan</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Ưu tiên fulltime hoặc đáp ứng tối thiểu 5 buổi/tuần</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Kỹ năng viết và sáng tạo content (đa dạng các loại hình) tốt</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần năng nổ, yêu thích việc kết nối mọi người với nhau, không ngại khó.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Ưu tiên có định hướng gắn bó lâu dài (từ 3-6 tháng trở lên)</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Có khả năng tiếng Anh tốt</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Có năng khiếu về Văn nghệ, MC, Thể thao; đã từng tham gia các Câu lạc bộ là một lợi thế.&nbsp;</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">III/ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ</span></p><ul style="margin-bottom: 0px; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Làm việc tại Doanh nghiệp thuộc Top 10 DN Công nghệ thông tin VN về cung cấp giải pháp phần mềm và tích hợp hệ thống</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Trợ cấp 2.500.000 VNĐ và ăn trưa miễn phí tại công ty</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Chương trình đào tạo bài bản, mentor 1:1 và được review định kỳ, được dẫn dắt và định hướng.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Được tham gia vào các dự án thực tế với quy trình làm việc chuyên nghiệp</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Được bảo trợ chuyên môn, đào tạo trong lĩnh vực truyền thông&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Được tham gia các hoạt động phong trào của Công ty</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Hỗ trợ dấu mộc và tài liệu thực tập</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu đáp ứng được yêu cầu công việc sau khi kết thúc thời gian thực tập và có bằng tốt nghiệp</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height: 1.656; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 8pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Thời gian làm việc: </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">thứ 2 đến thứ 6.</span></p><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Địa điểm làm việc:</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat, sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"> Elcom building, ngõ 15 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội</span></span>

Số lượng tuyển dụng:
1
Mức lương:
Thỏa thuận
Hình thức làm việc:
Thực tập
Địa điểm làm việc:
Tòa Elcom Building, Ngõ 15, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Thông tin liên hệ
Email: recruitment@elcom.com.vn
Mobile: 0243 795 5099
Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp qua link dưới đây
Nộp hồ sơ ứng tuyển
Tin tuyển dụng khác
HOT
[ELCOM Hà Nội] Product Development - Phát triển Sản phẩm (Công nghệ thông tin, viễn thông)
Product Development - Phát triển Sản phẩm (Công nghệ thông tin, viễn thông) Làm việc tại: Hà Nội
Product Development - Phát triển Sản phẩm (Công nghệ thông tin, viễn thông) Thời hạn nộp hồ sơ: 01/04/2023
HOT
[ELCOM Hà Nội] Kỹ sư Tích hợp Hệ thống (Senior System Engineer)
Kỹ sư Tích hợp Hệ thống (Senior System Engineer) Làm việc tại: Hà Nội
Kỹ sư Tích hợp Hệ thống (Senior System Engineer) Thời hạn nộp hồ sơ: 01/10/2023
HOT
[ELCOM Hà Nội] Data Engineer (Fresher - Junior)
Data Engineer (Fresher - Junior) Làm việc tại: Hà Nội
Data Engineer (Fresher - Junior) Thời hạn nộp hồ sơ: 30/09/2023
HOT
[ELCOM Hà Nội] Senior Java Developer
Senior Java Developer Làm việc tại: Hà Nội
Senior Java Developer Thời hạn nộp hồ sơ: 25/08/2023