banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2024
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp
27 tháng 02, 2024
Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
27 tháng 02, 2024
Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi quy chế ESOP và ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
21 tháng 02, 2024
Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi Công ty kiểm toán BCTC năm 2023
06 tháng 02, 2024
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
05 tháng 02, 2024
Công bố thông tin thông báo xử phạt vi phạm hành chính thuế
31 tháng 01, 2024
Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 4/2023 và năm 2023 so với cùng kỳ năm trước
30 tháng 01, 2024
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2023
30 tháng 01, 2024
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2023
30 tháng 01, 2024
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
29 tháng 01, 2024
1